Kontakta

Mathantverkarna

Föreningens verksamhetsledare, Harriet Strandvik

Hon finns anträffbar på föreningens kontor alla onsdagar, kl 9 - 16

 

Adress: 

Mathantverkare på Åland rf

Ålands Landsbygdscentrum

Jomalagårdsvägen 16 bst 9

22150 JOMALA

 

E-post: harriet@mathantverkare.ax

Tfn: +358 40 5592904

Vi hoppas att DU är intresserad av att vara medlem i denna förening, som vill främja,  nätverka och utveckla småskalig livsmedelsproduktion på Åland.

Föreningen har fått Paf-bidrag och har på så sätt möjlighet att ha en verksamhetsledare som arbetar 25%.

Som aktiv medlem betalar du 20 euro personligen och som stödjande medlem betalar du 10 euro. Den stödjande medlemmen har inte rösträtt vid eventuella val. 

BETALA avgiften före 29 juni 2020. 

Bland alla nya medlemmar lottar vi ut en upplevelse nu i sommar, en aktivitet med koppling till mathantverk!

Inbetalning till: IBAN: FI3866010010264398

BIC: AABAFI22

Mottagare: Mathantverkare på Åland r.f

Förfallodag: 29.6 2020

Avgift: 20 € aktiv medlem 10 € stödjande medlem

©2019 mathantverkareåland Wix.com