Om

Mathantverkare på Åland

För att kunna  vara en livskraftig förening så vill vi att alla aktiva intresserade att stödja föreningen och ta del av bl.a. följande.

  • Hemsida är registrerad för Mathantverkare på Åland. Här ska allmänheten hitta oss mathantverkare och våra produkter. 

  • Verksamhetsledare som ska representera föreningen i olika forum, kartlägga och samordna mathantverkare mm. anställs fr.o.m. slutet av september.

  • Små, runda etiketter är på gång  med texten: ”Mathantverk från Åland” som mathantverkare kan köpa från föreningen till inköpspris. Denna etikett ska enkelt urskilja mathantverksprodukten från andra icke-mathantverksprodukter i hyllorna.

Föreningen är till för alla som är genuint intresserade av lokalproducerad mat skapad enligt mathantverksprinciper dvs. utan tillsatser. 

Medlemsavgiften för år 2020 är 20€/person för aktiva mathantverkare och 

10€/person för stödjande medlemmar. 

Notera att medlemsavgiften är per person och inte per företag.

Kontonummer Ålandsbanken

IBAN FI38 6601 0010 2643 98

Mottagare: Mathantverkare på Åland rf

Betalare: Ditt namn

 

Våra

Produkter

Mathantverket på Åland spänner över ett brett register men alltid med utgångspunkt i åländska råvaror.

Frukt, grönsaker, rotfrukter, mejeriprodukter, kött och fisk.

Allt du behöver för en varierad och komplett måltid.

Mathantverket

på Åland

Mathantverkarna är en ny växande yrkeskår på Åland, som med stort kunnande och kärlek till råvaran skapar unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och med tydlig identitet. Man tar gamla traditioner till heders eller förenar dem med nya innovationer.

Produkterna tillverkas i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt med naturliga processer, i liten skala och på den egna gården eller i det egna företaget.

Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser och produkter som går att spåra till sitt ursprung.

©2019 mathantverkareåland Wix.com